Læreplaner

Kontakt os

Nygade Børnehave

Nygade 48
6200 Aabenraa

Tlf.: 21335385
E-mail: pra@aabenraa.dk

Åbningstider

Mandag  06:45 – 16:45
Tirsdag    06:45 – 16:45
Onsdag   06:45 – 16:45
Torsdag   06:45 – 16:45
Fredag     06:45 – 15:45
Vi holder sommerferie lukket
i uge 29 og uge 30

Nygade Børnehave 2020: Pjece om styrket læreplan og Dagtilbudsloven

Den pædagogiske læreplan er der, vi som institution i Nygade Børnehave, sætter pædagogiske mål for den kommende periode.

Læreplanen vil beskrive hvordan vi opfylder de fastsatte mål, samt hvordan vi undervejs vil sikre at vi er på rette kurs. Den pædagogiske læreplan er det pædagogiske personales vigtigste arbejdsredskab og omhandler arbejdet med de seks læreplanstemaer, den pædagogiske praksis, børnemiljøet, samt beskrivelse af de metoder vi vil anvende i arbejdet. De seks læreplanstemaer omfatter:

1. Krop og bevægelse (motorik, styrke, udholdenhed, bevægelighed samt sansemotorisk udvikling)

2. Sociale kompetencer (etablere fællesskaber med andre, føle og udtrykke empati og respekt for andre, indgå i sammenhænge med andre og kende til demokratiske værdier).

3. Personlige kompetencer (selvværd, grænsesætning, fantasi, kreativitet, følelser, stillingtagen, motivation og vedholdenhed)

4. Naturen og naturfænomener (respekt og kendskab til naturen og naturfænomener, miljø, logisk tænkning).

5. Kulturelle udtryksformer (kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier, udnyttelse og brug af sanser via musik, tegning, dramatik, ler mm).

6. Sprog (ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver).

Information

Nygade Børnehave
Nygade 48
6200 Aabenraa

Tlf.: 21335385
E-mail: pra@aabenraa.dk

En del af:

Har du spørgsmål eller lignede?

4 + 8 =