Digitalisering

 

Nygade Børnehave ser digitale medier som en ressource, der understøtter og bidrager til børns læring og udvikling. Personalet i Nygade børnehave inddrager derfor digitale medier i pædagogiske forløb og læringssituationer, hvor det giver mening.

Eksempler på brug af digitale medier i forhold til læreplanstemaerne i Nygade børnehave:

 • Vi bruger det til samlingerne, hvor vi lader børnene selv tage billeder med kamera eller iPads, som dermed bliver brugt til leg eller dialog.
 • Børnene eksperimenterer med forskellige digitale apps, som er udvalgt af pædagogerne.
 • Vi bruger tv med et pædagogisk formål og i forhold til de forskellige læreplanstemaer.
 • Vi inddrager nye og ældre lege gennem digitale medier, så vi bruger digitale medier på en sjov og legende måde, der er med til at understøtte barnets motoriske og kreative udvikling.
 • Vi bruger blandt andet digitale medier til: Sang og musik, mindfullness, sproggruppe, motoriske lege og i skoleklubben.

Vi ønsker at bevare fokus på det faglige indhold, der i forvejen praktiseres og derved bringe digitale medier i spil i forhold til de forskellige fokusområder, der arbejdes med. Digitale medier skal blive et naturligt redskab i dagligdagen. Grundlæggende skal digitale medier indgå i det daglige pædagogiske arbejde, herunder også med fokus på læreplanstemaerne.

Pædagogisk set er Nygade børnehaves brug af digitale medier med til at fremme følgende:

 • Social læring
 • Samarbejde
 • Sprog
 • Grov Motorik
 • Kreativ læringsrum
 • Læreplanstemaer
 • Skolerelateret spil
 • Turtagning
 • Kropslig ro

 

Digitale medier i skole- og sproggruppen

Vi vil i Nygade børnehave lægge endnu mere fokus på brugen af digitale medier indenfor de forskellige læreplanstemaer.

Ved at have specielt fokus på brug af Ipads og active floor. Vi bruger disse to medier i forhold til den pædagogisk læring, men også som et pusterum til indre ro for et barn eller på stuerne.

Hvad er ActiveFloor?

Activefloor er et digitalt tæppe, hvor man bruger hele kroppen og bevæger sig rundt og spiller forskellige lærings spil.  Konkret vil det sige at børnene både kan lave aktivitetsspil /sproglege.

Vi har specielt fokus på at bruge Active floor i forhold til de kommende skolebørn. Spillene er lavet og udvalgt af personalet, hvor vi har fokus på sprog, sociale adfærd, samarbejde, turtagning, tal, bogstaver, farver samt andre læringsformer.

Vi har fokus på børn med sproglige udfordringer, hvor leg kan være med til at fremme de sproglige kompetencer. Børn med sproglige vanskeligheder har gavn af at se tingene visuelt, for at lagre det i hukommelsen. Her er activefloor et godt pædagogisk digitalt værktøj, der gennem leg og læring kan skabe glæde, læring, samspil og gode sproglige rammer.  

 

Brug af tv

Vi har på stuerne et tv, som kan bruges på forskellige måder. Vi bestræber os på at bruge tv til at vise korte film/lærings episoder fra blandt andet Sebastian Klein, lille nørd m.m. Disse film vil relatere sig til det nuværende tema/læreplanstema, hvor vi kan skabe dialog med børnene og eventuelt lave nogle forsøg.
Samtidig bruger vi tv til at se små danse klip fra minisjang, som vi oplever giver gode forudsætninger for et sprogligt rum. Vi ønsker også, at dansevideoerne skal hjælpe børn rent motorisk ved at bevæge hele kroppen med glæde og samhørighed blandt de andre børn.

Et par gange om året vælger vi som personale også at sætte en helt almindelig film på, for at skabe en hyggestemning med plads til nærvær og fællesskab.

 

Digitalisering i småbørnsgruppen

Samtidig er musikken også en stor mulighed for at præge de sproglige rammer og giver børnene mulighed for sproglig udvikling.

I småbørnsgruppen bliver musikken brugt, som et digitalt redskab, der giver mulighed for dannelse af fællesskaber både blandt børnegruppen og mellem barn og voksen. Musikken er med til at skabe et rum for glæde og leg, der giver mulighed for at udfolde sig motorisk og er med til at øge indlærings- og koncentrationsevne til barnets sociale kompetencer.  Samtidig er musikken også en stor mulighed for at præge de sproglige rammer og giver børnene mulighed for sproglig udvikling. Motorikken er også i spil gennem dans og bevægelse til musik og sang.