Digitalisering

Det vigtigt for os, at understrege vigtigheden i, at langt størstedelen af vores pædagogiske arbejde foregår uden digitale enheder, men vi vil ikke underkende, at digitale enheder kan bruges pædagogisk, hvorfor vi har formuleret vores værdier og politik.  

 

Nygade børnehave ser digitale medier som en ressource, der kan understøtte og bidrage til børns læring og udvikling, hvis det bliver tilrettelagt og brugt i forbindelse med pædagogiske formål.

 

IPad

En iPad kan bruges som et pædagogisk værktøj til de børn, som har brug en pause fra fællesskabet, med henblik på at give et pusterum og lade batterierne op igen. Dette er velovervejet og vi har kun apps installeret, som vi pædagogisk kan stå inde for.

 

Fjernsyn

Vi har fjernsyn på vores stuer, som lejlighedsvis bruges til at høre/se musikvideoer, hvor vi kan danse eller bevæge os sammen med børnene, hvilket styrker fællesskabet, sproget, kreativiteten og grovmotorikken. Ligeledes kan fjernsynes også bruges til at understøtte visse læreplanstemaer som f.eks. Natur/udeliv og science. Der finder vi materiale, som vi på forhånd har udvalgt og set igennem. For de ældste børn, som vi kalder skolegruppen, kan digitalt undervisningsmateriale bruges til at understøtte læring af ord, rim og bogstaver.

 

Active Floor

På vores loft har vi Active Floor, hvilket kan bruges af alle børn sammen med en pædagog. Active Floor er et digitalt tæppe, hvor man bruger hele kroppen og bevæger sig rundt og spiller forskellige læringsspil. Vi har specielt fokus på, at bruge Active Floor i forhold til de kommende skolebørn. Spillene er lavet og udvalgt af personalet, hvor vi har fokus på sprog, social adfærd, samarbejde, turtagning, tal, bogstaver, farver samt andre læringsformer.

Her kan børn med sproglige udfordringer gennem leg fremme deres sproglige kompetencer fordi børn som er sprogligt udfordrede, har gavn af at se tingene visuelt, for at lagre det i hukommelsen. Her er Active Floor et pædagogisk digitalt værktøj, som gennem leg og læring kan skabe glæde, læring og samspil. 

 

Pædagogisk set er Nygade børnehaves brug af digitale medier med til at fremme følgende:

  • Social læring
  • Samarbejde
  • Sprog
  • Grov Motorik
  • Kreativ læringsrum
  • Læreplanstemaer
  • Skolerelateret spil
  • Turtagning
  • Kropslig ro 

 

Digitalisering i småbørnsgruppen

Musikken er en stor mulighed for at præge de sproglige rammer og giver børnene mulighed for sproglig udvikling.

I småbørnsgruppen bliver musikken brugt, som et digitalt redskab, der giver mulighed for dannelse af fællesskaber både blandt børnegruppen og mellem barn og voksen. Musikken er med til at skabe et rum for glæde og leg, der giver mulighed for at udfolde sig motorisk og er med til at øge indlærings- og koncentrationsevne til barnets sociale kompetencer.  Samtidig er musikken også en stor mulighed for at præge de sproglige rammer og giver børnene mulighed for sproglig udvikling. Motorikken er også i spil gennem dans og bevægelse til musik og sang.