Velkommen til Nygade Børnehave

Børn 0-6 år – Vi har hver dag fokus på dit barns trivsel, udvikling og læring

Velkommen til Nygade Børnehave

Børn 0-6 år – Vi har hver dag fokus på dit barns trivsel, udvikling og læring

Find vores personale ➞

Se hele vores kompetente og engagerede personale her.

Kontakt din gruppe ➞

Find kontaktinfo på dit barns gruppe her.

Forældre- bestyrelsen ➞

Få mere at vide om vores forældre bestyrrelse her.

Forældre- betaling ➞

Læs mere om takster samt generalt ift forældrebetaling.

Børn i alderen 0 – 6 år

Nygade Børnehave ligger i Aabenraa midtby. Børnehaven er et aldersirtregrenet dagtilbud med børn i alderen 0 – 6 år. I Vuggestue afdelingen er der i alt 14 børn og i børnehave afdelingen  er der ialt 50 børn, så vi  betragtes som en mindre dagtilbud med et miljø, hvor alle kender hinanden og hvilket giver meget nærhed og trykhed for barnet.

Vi er kendt for at udfordre børnene med at komme ud i naturen og lokalsamfundet med vores bus, cykler og gåture og på den måde skabe et indhold af sport og bevægelse, hvori læg og læring indgår.

Vi vil også det gode forældresamarbejde som vi mener opnås bedst med indsigt og forståelse for forældrenes kulturel baggrund samt indsigt i familiens vilkår og trivsel. Overordnede fokus på dette er det forebyggende arbejde, som vi mener opnås bedst med respekt,  indsigt og forståelse for børns/forældrenes sociale og kulturel baggrund, samt indsigt i forældrenes vilkår og trivsel. 

God trivsel i børnehaven

Vi gøre alt for at skabe en god trivsel i børnehaven, så børn og forældre føler at der oser af åbenhed og medmenneskelighed.

Børnehaven har egen bus, som bruges dagligt til ture ud af huset f. eks. til vores skovlegeplads og til den øvrige natur der findes i omegnen af Aabenraa.

Børnene vil opleve faste aktiviteter i huset, som morgengymnastik, ture i skov og på strand. Aktiviteterne tilpasset årstiden. Vores beliggenhed i centrum af Aabenraa, giver os muligheder i gå afstand til museum, bibliotek, hal, havn, gågade m.v..

Vi har en lækker legeplads som er en rigtig oase midt i Aabenraa.

Børnehaven går op i motion og sundhed, derfor er børnene meget udenfor i løbet af dagen. Vi opfordrer forældrene til sunde madpakker.

Nygade børnehave – 0-6 års dagtilbud

Nygade børnehave startede i år 2018  som et aldersintegreret dagtilbud med plads med 14 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn.  Den 1.8.18 startede vi også op med et samarbejde med dagplejen, hvor Nygade vuggestuegruppe bliver et tilbud til forældre med børn i dagpleje, hvis  der er sygdom og andet fravær i barnets dagpleje. 

SYN FOR SAGEN: Aabenraa kommune har lavet en video hvor mange af billederne er fra Nygade børnehave og deres aktiviteter

Småbørnsgruppen – Dragerne

I Nygade Børnehave er der masser af plads til de mindste børn. Småbørnsgruppen er at finde på hele underetagen i huset. Småbørnsgruppen har plads til 15 børn. 
I småbørnsgruppen lægger vi stor vægt på at tilgodese og støtte det enkelte barn i dets udvikling. Omsorg og tryghed er grundlæggende når man er sammen med de mindste børn. Det lille barn har brug for en stabil og tryg tilknytning til én eller flere omsorgspersoner. Omsorgspersonerne skaber nærhed og opmærksomhed, som kan give barnet en følelse af tryghed. Dette er en forudsætning for at barnet søger ud mod omverdenen, og opnår nye erfaringer og færdigheder.

I småbørnsgruppen er dagligdagen meget optaget af den frie leg, da den er med til at skabe en god udvikling for det enkelte barn. Vi indretter stuen ud fra hvad der interesserer børnene. Derfor har vi valgt at begrænse mængden af fastlage aktiviteter. 
Småbørnsgruppen har deres egen legeplads hvor der er plads til at udfolde sig, men vi gør også brug af børnehavens legeplads hvis dette måtte være i børnenes interesse. At vuggestuebørnene færdes sammen med børnehavens børn, er med til at skabe udvikling hos børnene – i begge børnegrupper. 

I småbørnsgruppen har vi et samarbejde med dagplejerne i Aabenraa kommune. Igennem dette samarbejde skabes der mulighed for at forældre som bruger dagplejer, kan få deres børn passet i vores småbørnsgruppe. Dette kan være i forbindelse med sygdom, kurser eller ferier hos dagplejeren. 

Børnehave – Frøer og Øgler

Børnehave afdelingen er normeret til 50 børn, der er fordelt på to stuer. Børnene i børnehaven har rig mulighed for at ”besøge” hinanden i løbet af dagen, og på den måde skabe gode relationer til de andre børn, som man ikke er på stue med. 
I børnehaven arbejdes der ud fra en anerkendende tilgang og der tages hensyn til det enkelte barn og dets familie. Det enkelte barn ses som noget særligt og sammen med forældrene forsøger vi at skabe en børnehave der er fyldt med leg, læring og masser af glæde, så barnet kan udvikle sig harmonisk og som et selvstændigt individ. 

Børnehaven laver hver måned en månedsplan, der printes ud og gives til forældrene. Her kan forældrene få et indblik i hvad der sker på barnets stue i løbet af den kommende måned. Børnehaven har f.eks. morgengymnastik hver onsdag og fællessang på loftet hver fredag. Udover disse aktiviteter er der også planlagte ture ud af huset eller kreative aktiviteter. Det er dog ikke hver dag der er planlagte aktiviteter. Der kan dog ske ændringer i denne plan, da personalet griber børnenes interesser og gør brug af dem. Børnene i børnehaven har medbestemmelse i hvad der kommer til at ske i løbet af måneden. 

Selvom børnehaven har en månedsplan fylder den frie leg også rigtig meget i hverdagen. Det er gennem den frie leg barnet lære sig selv og sine omgivelser at kende. Det er igennem legen at særligt personlige og sociale kompetencer udvikles, så det er vigtigt at børnene har tid, rum og plads til den frie leg. 
Børnene gør dagligt brug af legepladsen, både om formiddagen og eftermiddagen. Vi oplever at børnene ofte har lyst til at være ude en hel formiddag, og også gerne vil nyde deres madpakker derude. Dette ønske opfyldes så vidt det er muligt.  

Læreplaner

Den pædagogiske læreplan er der, vi som institution i Nygade Børnehave, sætter pædagogiske mål for den kommende periode.

Læreplanen vil beskrive hvordan vi opfylder de fastsatte mål, samt hvordan vi undervejs vil sikre at vi er på rette kurs. Den pædagogiske læreplan er det pædagogiske personales vigtigste arbejdsredskab og omhandler arbejdet med de seks læreplanstemaer, den pædagogiske praksis, børnemiljøet, samt beskrivelse af de metoder vi vil anvende i arbejdet. De seks læreplanstemaer omfatter:

1. Krop og bevægelse (motorik, styrke, udholdenhed, bevægelighed samt sansemotorisk udvikling)

2. Sociale kompetencer (etablere fællesskaber med andre, føle og udtrykke empati og respekt for andre, indgå i sammenhænge med andre og kende til demokratiske værdier)

3. Personlige kompetencer (selvværd, grænsesætning, fantasi, kreativitet, følelser, stillingtagen, motivation og vedholdenhed)

4. Naturen og naturfænomener (respekt og kendskab til naturen og naturfænomener, miljø, logisk tænkning)

5. Kulturelle udtryksformer (kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier, udnyttelse og brug af sanser via musik, tegning, dramatik, ler mm)

6. Sprog (ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver)

Information

Nygade Børnehave
Nygade 48
6200 Aabenraa

Tlf.: 21335385
E-mail: pra@aabenraa.dk

En del af:

Har du spørgsmål eller lignede?

2 + 14 =