Takster - forældrebetaling

Kontakt os

Nygade Børnehave

Nygade 48
6200 Aabenraa

Tlf.: 21335385
E-mail: pra@aabenraa.dk

Åbningstider

Mandag  06:45 – 16:45
Tirsdag    06:45 – 16:45
Onsdag   06:45 – 16:45
Torsdag   06:45 – 16:45
Fredag     06:45 – 15:45
Vi holder sommerferie lukket
i uge 29 og uge 30

2006,-Takster og forældrebetaling 2020

Her kan du se taksterne for Nygade Børnehave og småbørnsgruppe. Taksterne findes også på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk.

Der opkræves 11 måneders egenbetaling (juli måned er betalingsfri).

Børn i alderen 0-2 år                         kr. 3599,-

Børn i alderen 3-5 år                         kr. 1.906,-

Søskendetilskud: Aabenraa Kommune yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud efter § 43 i dagtilbudsloven, i privat pasning med tilskud efter kapitel 15 i dagtilbudsloven, i skolefritidsordnin-ger, jævnfør lov om folkeskolen og i privatinstitutioner efter § 19 stk. 5 i Dagtilbudsloven.

Fripladstilskud: Der kan søges om hel eller delvis friplads via Den Digitale Pladsanvisning på Aabenraa Kommunes hjemmeside www.aabenraa.dk under borger – Børn & familie – Dagtilbud.
Når du er logget på Den Digitale Pladsanvisning, skal du følge vejledningen under fanebladet Fri-pladsansøgning jf. § 43 i Dagtilbudsloven.

Socialpædagogisk friplads: Den fagperson, der kender barnet eller familien, kan indstille til en socialpædagogisk friplads. Fag-personen skal henvende sig hos pladsanvisningen for at få udleveret et ansøgningsskema, der her-efter udfyldes i fællesskab med familien jf. § 43 stk. 4 i Dagtilbudsloven.

Hvis i har behov for udvidet åbningstid om morgenen, kontaktes lederen. 

Information

Nygade Børnehave
Nygade 48
6200 Aabenraa

Tlf.: 21335385
E-mail: pra@aabenraa.dk

En del af:

Har du spørgsmål eller lignede?

2 + 10 =