Forældrebestyrelse

Kontakt os

Nygade Børnehave

Nygade 48
6200 Aabenraa

Tlf.: 21335385
E-mail: pra@aabenraa.dk

Åbningstider

Mandag  06:45 – 16:45
Tirsdag    06:45 – 16:45
Onsdag   06:45 – 16:45
Torsdag   06:45 – 16:45
Fredag     06:45 – 15:45
Vi holder sommerferie lukket
i uge 29 og uge 30

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsens arbejde.

Nygade børnehave er en selvejende institution, som har driftsaftale med Aabenraa Kommune. Dvs. at vi arbejder under de gældende politikker i Aabenraa Kommune, og at vi er en del af Aabenraa Kommunes vifte af dagtilbud.

Bestyrelsen er en selvstændig juridisk og økonomisk enhed og den er den øverste myndighed i institutionen og ansvarlig for institutionens drift.

Bestyrelsens opgaver består bl.a. i at:

  • være bindeled mellem forældre og institution
  • være med ved ansættelse af fast personale
  • være med til at udarbejde principper for institutionen
  • have det overordnede ansvar for at det budget som kommunen har tildelt institutionen overholdes
  • medvirke ved drøftelse af det pædagogiske værdigrundlag
  • medvirke ved større arrangementer i institutionen

 

I Nygade børnehave afholder vi 6- 8 møder årligt. I september/oktober afholdes der valg til bestyrelsen.

Dagsorden og referat fra møderne hænges op ved indgangen.

Bestyrelseformand, Christian Christensen tlf 27 12 14 33 e-mail: cbmc@gmail.com

Information

Nygade Børnehave
Nygade 48
6200 Aabenraa

Tlf.: 21335385
E-mail: pra@aabenraa.dk

En del af:

Har du spørgsmål eller lignede?

15 + 4 =