Forældrebestyrelse

 

Malene Kristensen, mor til Alma – Formand

Sandra Kvistholm, mor til Frida – Næstformand

Max Lange, far til Tjalfe

Agazit Gebray, mor til Hannah og Luca

Lotte Jessen, mor til Lejla og Lea